• Regulamin

RODO W SKLEPIE INTERNETOWYM  https://sky-shop.pl/rodo-w-sklepie-internetowym

. Firma TOKNO zajmu się głównie sprzedażą towarów z usługą

– większość towarów jest produkowanych pod wymiar dla klientów i wymaga to oczekiwania na produkt, czas oczekiwania jest zależy od wyboru produktu.

 

Regulamin
 
            Sklep www.tokno.pl (zwany dalej Sklepem internetowym) prowadzony jest przez TOKNO Jarosław Górski 83-110 Tczew ul. Konarskiego 15, NIP: 593-191-03-04, REGON: 192733222
 
§1
Postanowienia ogólne
 
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego tokno.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta należności za zakupiony towar, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do korzystania z oferty Sklepu internetowego tokno.pl niezbędne są:
 1. komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
oraz:
 1. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) i telefon/fax.
 1. Oferta Sklepu internetowego obowiązuje tylko na terenie Polski. Nie realizujemy wysyłek zagranicznych do indywidualnych odbiorców na warunkach zawartych w ofercie Sklepu internetowego.
 
§ 2
Rejestracja
 
 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji.
 2. W celu rejestracji w Sklepie internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko, adres e-mail, dane kontaktowe oraz hasło, a także zaakceptować niniejszy regulamin.

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym jest nieodpłatna.
 2. Każde kolejne logowanie na konto Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Dane podane przy rejestracji mogą zostać zmienione przez Klienta po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 3. W celu usunięcia konta Klienta konieczne jest wysłanie wiadomości elektronicznej z prośbą o usunięcie konta na adres toknopl@gmail.com wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mail podanych w formularzu rejestracyjnym. Wiadomości tytułować należy „Usunięcie konta Klienta”.
 
§3
Zasady korzystania ze Sklepu internetowego
 
 1. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego może być realizowane za pomocą  koszyka zakupów w Sklepie internetowym, przy czym jako koszyk zakupów rozumiana jest aplikacja Sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty ich ilość i rodzaj a także umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. Aby w ten sposób dokonać zakupu należy zalogować się do Sklepu internetowego przy wykorzystaniu danych podanych w formularzu rejestracyjnym, wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka" i określić liczbę zamawianych sztuk produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu). Następnie należy wybrać sposób zapłaty i wybrać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu. Jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT trzeba wpisać dane jeśli różnią się od tych podanych w czasie zakładania konta. Kolejnym etapem jest kliknięcie przycisku „Zakończ – złóż zamówienie”.
 2. Zamówienia składane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz faxu powinny zawierać:
- imię i nazwisko zamawiającego,
- adres zamawiającego,
- numer kontaktowy,
- nazwę i ilość zamawianych towarów,
- adres dostawy,
- określenie sposobu dostawy;
- określenie sposobu płatności;
- oświadczenie, że Klient potwierdza, że ma świadomość, iż złożenie przez niego zamówienia łączy się z obowiązkiem zapłaty ceny równej wartości zamówienia oraz kosztów przesyłki.
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 
§4
Informacje o produktach
 
 1. Towary, których nabycie jest możliwe za pośrednictwem Sklepu internetowego w dużej mierze stanowią produkty wykonywane na zamówienie (rolety, plisy, moskitiery...). Jeśli to Klient zdalnie podaje wymiary Sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności i towar taki nie podlega zwrotowi -  dotyczy go tylko system gwarancyjny. 
 2. Na życzenie Klienta Sprzedawca na terenie miasta Tczewa i okolicach może dokonać pomiarów  i  montażu zakupionych przez Sklep www.tokno pl towarów doliczając usługę w 8% stawce podatku Vat.
 3. Tokno Jarosław Górski - Sprzedający oświadcza, że wszystkie towaryy oferowane do nabycia w Sklepie internetowym posiadają właściwości wskazane w opisie produktu.
 4. Ceny towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich i nie zawierają usługi.
 5. Tokno Jarosław Górski zastrzega sobie prawo wycofania poszczególnych towarów ze sprzedaży oraz do dokonywania zmian w  ich cenach  a także do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 6. Promocje realizowane w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
 
§5
Realizacja zamówień
 
 1. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Tokno Jarosław Górski oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu.
 2. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu internetowego zgodnie z warunkami określonymi w treści § 3 niniejszego Regulaminu.
 3. Zamówienie Klienta potwierdzane jest przez Tokno Jarosław Górski za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną na dane podane w formularzu rejestracyjnym lub przy składaniu zamówienia w następujący sposób:
  1. W przypadku złożenia zamówienia za pośrednictwem koszyka zakupów lub poczty elektronicznej -po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wysyłane jest potwierdzenie otrzymania przez Spółkę zamówienia złożonego przez Klienta wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji;
  2. W przypadku zamówień złożonych telefonicznie -potwierdzenie następuje w formie ustnej.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Tokno Jarosław Górski o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 5. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z Klientem w celu potwierdzenia zamówienia - w czasie 24 godzin od jego wpłynięcia - zamówienie może zostać anulowane. Dotyczy to również zamówień, nieopłaconych w terminie 3 dni od dnia złożenia zamówienia, w których jako sposób płatności wskazany został przelew bankowy. O anulowaniu zamówienia Klient informowany jest w sposób określony w treści ust. 4 niniejszego paragrafu.
 6. Zamówienia złożone od poniedziałku do czwartku do godz. 14:00 realizowane są  w następnym dniu roboczym - dotyczy to tylko towarów nie będących na indywidualne  zamówienie pod Klienta.
 7. Tokno Jarosław Górski uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.
 8. W przypadku braku zamówionego produktu w magazynie Tokno Jarosław Górski lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, TOKNO może poinformować Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 9. Spółka dopuszcza możliwość anulowania przez klienta potwierdzonego zamówienia w dniu jego złożenia. Anulowanie zamówienia jest możliwe za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres toknopl@gmail.com  (w tytule wiadomości wpisać należy „Anulowanie zamówienia”) lub drogą telefoniczną na numer 502-644-206. Nie jest możliwe anulowanie zamówienia po wysłaniu przesyłki.
 10. Pod pojęciem anulowania zamówienia nie należy rozumieć uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy którego nie dotyczą towary na i indywidualne zamówienie z podanymi przez Niego wymiarami. 
 11. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 9 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, TOKNO zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z regulacją § 6 ust. 10 niniejszego Regulaminu.
 12. Przedmiot zamówienia jest dostarczany przesyłką kurierską za pośrednictwem firm kurierskich Siódemka, UPS oraz DPD – których jakość świadczenia usług zapewnia należyty transport produktów z uwzględnieniem ich specyfiki.
 13. Przesyłka przekazana firmie kurierskiej spakowana jest w profesjonalny sposób i odpowiednio zabezpieczona. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej w znacznym stopniu prosimy o otwarcie jej w obecności kuriera i sporządzenie protokołu reklamacyjnego. 
 14. Klient jest zobowiązany otworzyć przesyłkę i sprawdzić czy wszystko w ilości sztuk dotarło zgodnie z zamówieniem - po 24 godzinach takie reklamacje nie będą rozpatrywane.
 15. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, TOKNO nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
 16. www.tokno.pl dopuszcza następujące formy płatności:

   

  1.       ZA POBRANIEM PRZY WYSYŁCE KURIERSKIEJ - oplata za zamówione produkty jest pobierana przez kuriera w momencie dostarczenia paczki.
  2.       PŁATNOŚĆ ONLINE ZA POŚREDNICTWEM PRZELEWU ELEKTRONICZNEGO - Klient wybierając tę formę zapłaty w serwisie internetowym zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony serwisu internetowego.
  3.       PRZED ODBIOREM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (PŁATNOŚĆ Z GÓRY, PRZEDPŁATA) - przelewem bankowym, przekazem pocztowym (numer rachunku bankowego podany poniżej oraz każdorazowo w potwierdzeniu, otrzymanym bezpośrednio po dokonaniu zamówienia). W tytule przelewu podać należy numer zamówienia (wskazany również w potwierdzeniu), co ułatwia identyfikację płatności i przyspiesza wysyłkę. Wpłat należy dokonywać na numer rachunku bankowego: ING BANK ŚLĄSKI 68 1050 1445 1000 0090 3136 6181
  4.       GOTÓWKĄ PRZY ODBIORZE OSOBISTYM W SIEDZIBIE FIRMY. Klient nie ma możliwości zapłaty za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.
 17. Wysyłka zamówienia jest realizowana w ciągu 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku Spółki za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
 18. Wraz z dostarczeniem Towarów do Klienta, dostarczane jest również pisemne potwierdzenie zawarcia na odległość umowy kupna tych Towarów.
 
 
§6 
Dane osobowe
 
 1.    Administratorem  danych osobowych jest Sklep www.tokno.pl (zwany dalej Sklepem internetowym) prowadzony jest przez TOKNO Jarosław Górski 83-110 Tczew ul. Konarskiego 15, NIP: 593-191-03-04, REGON: 192733222

 

 1.   TOKNO Jarosław Górski  przetwarza  dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(dalej:RODO):  

 

a)   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO to jest na cele niezbędne do wykonania umowy, w tym rejestracji w sklepie internetowym, świadczenia usług drogą elektroniczną  i dokonywania zakupów oraz realizacji zamówień dokonywanych w sklepie internetowym,  

b)   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, to jest  na podstawie  zgody osoby której dane dotyczą- wyłącznie w celu wymienionym w treści udzielonej zgody,

c)   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO to jest realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa dla celów podatkowych                            i rachunkowych,

d)   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO- gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TOKNO Jarosław Górski w szczególności  w celach: ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

 

 

 1.    Przetwarzane są  następujące kategorie  danych osobowych: imię  i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, których podanie jest wymagane dla celów zawarcia umowy i procesu realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym.

 

 1.    Podanie danych osobowych w każdym wypadku  jest dobrowolne. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na cele związane z wykonaniem umowy, ich podanie przez Klienta  jest warunkiem wykonania umowy, zaś konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości wykonania  umowy. W przypadku przetwarzania danych osobowych na cele udziału w programie lojalnościowym, wyrażenie  przez Klienta  zgody jest warunkiem korzystania z programu lojalnościowego, zaś brak wyrażenia zgody uniemożliwi skorzystanie przez Klienta z programu lojalnościowego.

 

 1.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

 

a)   dostępu do treści jej  danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

b)   żądania ich poprawiania lub sprostowania

c)   żądania ich usunięcia,

d)   żądania ograniczenia przetwarzania  danych osobowych,

e)   do przenoszenia danych,

f)    do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g)   do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

h)   w przypadku  gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez  zgody - prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informację o cofnięciu udzielonej zgody może zostać wysłana na adres e-mail:  toknopl@gmail.com l,

i)    w przypadku uznania, że przetwarzanie    danych osobowych narusza przepisy RODO-   prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 1.    Dane osobowe mogą być udostępniane  przez TOKNO Jarosław Górski następującym kategoriom podmiotów przetwarzających: firmom księgowym, firmom kurierskim, kancelariom prawnym, dostawcom usług hostingowych, firmom informatycznym, firmom windykacyjnym.

 

 

 1.    Dane osobowe są przechowywane przez TOKNO Jarosław Górski następujące okresy:

 

a)   w przypadku przetwarzania na cele związane z wykonaniem umowy dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz po zakończeniu trwania umowy na czas niezbędny do dochodzenia roszczeń, a także niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych,

b)   w przypadku przetwarzania na cele marketingu produktów i usług własnych TOKNO Jarosław Górski, dane osobowe będą przechowywane również do zakończenia obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez  Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej,

c)   w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w celu objętym zgodą.

 

 1.    Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływało wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych lub  w podobny sposób istotnie wpływać na ich sytuację, a będzie służyło  jedynie analizie ich  osobistych preferencji lub zainteresowań.

 

 

§7

 

Odstąpienia od umowy oraz reklamacje

 

 

 

 1. Za konsumenta rozumie się Klienta – osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części pomijając towary na zamówienie Klienta wyprodukowane według podanych przez niego wymiarów. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie TOKNO Jarosław Górski oświadczenia na piśmie .
 3. TOKNO Jarosław Górski zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi towarów wolnych od wad fizycznych lub prawnych. TOKNO odpowiada wobec Klienta jeżeli towar konsumpcyjny w chwili wydania ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności towaru z umową może on złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że TOKNO niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 4. TOKNO nie odpowiada za wady, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o nich wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa.

 

                                                                                                                 §8
                                                                                                   Postanowienia końcowe
 
 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 3. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a TOKNO Jarosław Górski rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.
 5. TOKNO Jarosław Górski zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.